msgpack4z / msgpack4z-argonaut   0.8.1

Website GitHub

msgpack4z argonaut binding / msgpack.org[scala-native]

Scala versions: 3.x 2.13 2.12
Scala.js versions: 1.x
Scala Native versions: 0.5
11 versions found for msgpack4z-argonaut
JVM:
2.12 2.11
Scala.js 0.6:
2.12 2.11
Scala Native 0.3:
2.11
JVM:
2.12 2.11
Scala.js 0.6:
2.12 2.11
Scala Native 0.3:
2.11