lhns / http4s-errors   0.5.1

Apache License 2.0 GitHub

Error handling utils for http4s microservices

Scala versions: 3.x 2.13 2.12
Scala.js versions: 1.x

Latest version

[![http4s-errors Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/lhns/http4s-errors/http4s-errors/latest.svg)](https://index-dev.scala-lang.org/lhns/http4s-errors/http4s-errors)

Scala.js 1.x badge

[![http4s-errors Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/lhns/http4s-errors/http4s-errors/latest-by-scala-version.svg?platform=sjs1)](https://index-dev.scala-lang.org/lhns/http4s-errors/http4s-errors)

JVM badge

[![http4s-errors Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/lhns/http4s-errors/http4s-errors/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm)](https://index-dev.scala-lang.org/lhns/http4s-errors/http4s-errors)