laserdisc-io / fs2-aws   6.1.3

MIT License GitHub

fs2 utilities to interact with AWS

Scala versions: 3.x 2.13

pure-kinesis-tagless 3.0.12


Group ID:
io.laserdisc
Artifact ID:
pure-kinesis-tagless_2.12
Version:
3.0.12
Release Date:
Apr 16, 2021
Licenses:
MIT
Files:

libraryDependencies += "io.laserdisc" %% "pure-kinesis-tagless" % "3.0.12"

Mill build tool

ivy"io.laserdisc::pure-kinesis-tagless:3.0.12"

Scala CLI

//> using dep "io.laserdisc::pure-kinesis-tagless:3.0.12"

Ammonite REPL

import $ivy.`io.laserdisc::pure-kinesis-tagless:3.0.12`

<dependency>
  <groupId>io.laserdisc</groupId>
  <artifactId>pure-kinesis-tagless_2.12</artifactId>
  <version>3.0.12</version>
</dependency>

compile group: 'io.laserdisc', name: 'pure-kinesis-tagless_2.12', version: '3.0.12'