laserdisc-io / fs2-aws   6.1.3

MIT License GitHub

fs2 utilities to interact with AWS

Scala versions: 3.x 2.13 2.12

fs2-aws-core 4.0.0-RC2


Group ID:
io.laserdisc
Artifact ID:
fs2-aws-core_2.13
Version:
4.0.0-RC2
Release Date:
Jul 24, 2021
Licenses:
MIT
Files:

libraryDependencies += "io.laserdisc" %% "fs2-aws-core" % "4.0.0-RC2"

Mill build tool

ivy"io.laserdisc::fs2-aws-core:4.0.0-RC2"

Scala CLI

//> using dep "io.laserdisc::fs2-aws-core:4.0.0-RC2"

Ammonite REPL

import $ivy.`io.laserdisc::fs2-aws-core:4.0.0-RC2`

<dependency>
  <groupId>io.laserdisc</groupId>
  <artifactId>fs2-aws-core_2.13</artifactId>
  <version>4.0.0-RC2</version>
</dependency>

compile group: 'io.laserdisc', name: 'fs2-aws-core_2.13', version: '4.0.0-RC2'