kovstas / fs2-throttler   1.0.10

MIT License GitHub

Throttling for FS2 based on the Token bucket algorithm.

Scala versions: 3.x 2.13 2.12
Scala.js versions: 1.x
Scala Native versions: 0.5 0.4

Latest version

[![fs2-throttler Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/kovstas/fs2-throttler/fs2-throttler/latest.svg)](https://index-dev.scala-lang.org/kovstas/fs2-throttler/fs2-throttler)

JVM badge

[![fs2-throttler Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/kovstas/fs2-throttler/fs2-throttler/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm)](https://index-dev.scala-lang.org/kovstas/fs2-throttler/fs2-throttler)

Scala.js 1.x badge

[![fs2-throttler Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/kovstas/fs2-throttler/fs2-throttler/latest-by-scala-version.svg?platform=sjs1)](https://index-dev.scala-lang.org/kovstas/fs2-throttler/fs2-throttler)

Scala Native 0.5 badge

[![fs2-throttler Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/kovstas/fs2-throttler/fs2-throttler/latest-by-scala-version.svg?platform=native0.5)](https://index-dev.scala-lang.org/kovstas/fs2-throttler/fs2-throttler)

Scala Native 0.4 badge

[![fs2-throttler Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/kovstas/fs2-throttler/fs2-throttler/latest-by-scala-version.svg?platform=native0.4)](https://index-dev.scala-lang.org/kovstas/fs2-throttler/fs2-throttler)