senia-psm / zio-test-akka-http   2.0.14

GitHub

Akka-HTTP Route TestKit for zio-test

Scala versions: 3.x 2.13 2.12

zio-test-akka-http 2.0.0-RC2


Group ID:
info.senia
Artifact ID:
zio-test-akka-http_2.12
Version:
2.0.0-RC2
Release Date:
Jan 30, 2022
Licenses:
Files:

libraryDependencies += "info.senia" %% "zio-test-akka-http" % "2.0.0-RC2"

Mill build tool

ivy"info.senia::zio-test-akka-http:2.0.0-RC2"

Scala CLI

//> using dep "info.senia::zio-test-akka-http:2.0.0-RC2"

Ammonite REPL

import $ivy.`info.senia::zio-test-akka-http:2.0.0-RC2`

<dependency>
  <groupId>info.senia</groupId>
  <artifactId>zio-test-akka-http_2.12</artifactId>
  <version>2.0.0-RC2</version>
</dependency>

compile group: 'info.senia', name: 'zio-test-akka-http_2.12', version: '2.0.0-RC2'