senia-psm / zio-test-akka-http   2.0.14

GitHub

Akka-HTTP Route TestKit for zio-test

Scala versions: 3.x 2.13 2.12

zio-test-akka-http 1.0.3


Group ID:
info.senia
Artifact ID:
zio-test-akka-http_2.12
Version:
1.0.3
Release Date:
Sep 24, 2021
Licenses:
Files:

libraryDependencies += "info.senia" %% "zio-test-akka-http" % "1.0.3"

Mill build tool

ivy"info.senia::zio-test-akka-http:1.0.3"

Scala CLI

//> using dep "info.senia::zio-test-akka-http:1.0.3"

Ammonite REPL

import $ivy.`info.senia::zio-test-akka-http:1.0.3`

<dependency>
  <groupId>info.senia</groupId>
  <artifactId>zio-test-akka-http_2.12</artifactId>
  <version>1.0.3</version>
</dependency>

compile group: 'info.senia', name: 'zio-test-akka-http_2.12', version: '1.0.3'