radekg / akka-zk   0.1.0

Apache License 2.0 GitHub

Reactive akka ZooKeeper client

Scala versions: 2.12 2.11
1 version found for akka-zk