laserdisc-io / fs2-aws   6.1.3

MIT License GitHub

fs2 utilities to interact with AWS

Scala versions: 3.x 2.13

fs2-aws-kinesis 6.0.3


Group ID:
io.laserdisc
Artifact ID:
fs2-aws-kinesis_3
Version:
6.0.3
Release Date:
Aug 29, 2023
Licenses:
MIT
Files:

libraryDependencies += "io.laserdisc" %% "fs2-aws-kinesis" % "6.0.3"

Mill build tool

ivy"io.laserdisc::fs2-aws-kinesis:6.0.3"

Scala CLI

//> using dep "io.laserdisc::fs2-aws-kinesis:6.0.3"

Ammonite REPL

import $ivy.`io.laserdisc::fs2-aws-kinesis:6.0.3`

<dependency>
  <groupId>io.laserdisc</groupId>
  <artifactId>fs2-aws-kinesis_3</artifactId>
  <version>6.0.3</version>
</dependency>

compile group: 'io.laserdisc', name: 'fs2-aws-kinesis_3', version: '6.0.3'