hobwekiva / newtypes   0.3.0

MIT License GitHub
Scala versions: 2.12
Scala.js versions: 0.6
3 versions found for newtypes